Liqatura istifadə qaydası

Dərslər

Word

Mətni seçib Fonts.. dialoq qutusunda Advanced tab bölümündə OpenType Features zövqümüzə uyğun dəyişiklikləri edə bilərik. Fərqi göstərmək üçün aşağıda misal var:

Böyüt

Photoshop

Mətni seçib Character pəncərəsində zövqümüzə uyğun dəyişiklikləri edə bilərik. Fərqi göstərmək üçün aşağıda misal var:

Böyüt

Liqatura növləri

Aşağıdakı şəkildə liqatura növləri izah göstərlib:

Böyüt